Mediator

Mediator Voorschoten voor een professionele bemiddelaar

Mediator VoorschotenWoon jij in de buurt van Voorschoten en heb je behoefte aan een onafhankelijke en professionele bemiddelaar die jou kan helpen met een probleem? Of wil je wat meer weten over een mediator? Lees dan vooral verder. Een mediator is iemand die je kan helpen bij juridische, financiële en relationele problemen door het in gesprek te brengen en onderling tot een oplossing te komen. Een mediator is niet te verwarren met een bemiddelaar. Een mediator blijft bewust inhoudelijk weg zodat de betrokken partijen hun geschil zelf kunnen oplossen.Terwijl een bemiddelaar zeer actief bij de inhoud betrokken is zodat hij of zij goed kan onderzoeken waar de belangen liggen van de betrokkenen, op welke vlakken ze botsen en waar de pijn zit. Hierdoor kan een bemiddelaar met een inhoudelijk oplossingsvoorstel komen. Een bemiddelaar heeft dus veel meer in de handen dan een een mediator. Een mediator kent vier verschillende stijlen namelijk: evaluerende, faciliterende, transformatieve en de narratieve stijl. Bij de evaluerende stijl houd de mediator zich actief bezig met de inhoud en process, een beetje zoals een bemiddelaar en bij de faciliterende stijl de houd de mediator afstand van de inhoud maar is hij of zij nadrukkelijk bezig met het sturen van het proces. Bij de transformatieve stijl doet de mediator niks qua de inhoud en proces hier is de mediator alleen bezig met een negatieve en destructieve interactie veranderen naar een positieve en opbouwende interactie en bij de narratieve stijl luistert een mediator naar de werkelijkheid van beide partijen en helpt hij een alternatief verhaal te structureren.

Wanneer is een mediator bruikbaar en voor welke soort geschillen is hij of zij bruikbaar?

Een mediator kan alleen van dienst zijn als: Twee of meer partijen een geschil hebben dat ze zelf niet kunnen oplossen, de communicatie tussen de twee partijen zo erg verstoord is dat een gesprek onmogelijk is geworden, geen van de partijen in staat is om ook maar iets van een middenweg in te zien, als beide partijen in principe bereid zijn om afspraken te maken met de andere partij, er een bemiddelaar is die beide partijen oké vinden en als partijen niet willen dat hun conflict openbaar is. Een aantal soort geschillen waarvoor een mediator gebruikt kan worden zijn: Gewapende conflicten en oorlogen, gijzelingsacties, handelsconflicten, samenwerkingsconflicten (collega’s of maatschap), conflicten tussen werkgevers en werknemers, burenruzies, buurtproblemen of familieconflicten. Een mediator heeft vaak een bepaald specialisme. Het is dus zeker niet het geval dat een scheidingsmediator naar een gijzeling gestuurd zal worden, je hebt allerlei verschillende soorten mediators.

Op zoek naar een outplacementbureau Haarlem?

Outplacementbureau HaarlemDe crisis is volgens het nieuws soms al voorbij maar de vele werkloze mensen getuigen van iets anders! De afgelopen jaren is het ontslag van werknemers dusdanig toegenomen dat dit de opkomst van het outplacementbureau stimuleerde. De digitalisering en automatisering van de industrie heeft veel nare gevolgen voor de samenleving aangezien dit samenging met een ontslag storm. Het geautomatiseerde warenhuis zal de honderden medewerkers niet meer nodig hebben waardoor er ze op straat komen te staan. Ben jij ontslagen en ben je nog lang niet klaar voor je pensioen? Neem dan meteen contact op met het outplacementbureau om zo samen aan de slag te gaan voor jou.

Wat doen we?

Zoals je weet is ontslagen worden nooit een pretje. Wanneer het gebeurt is het dan fijn dat je steun kan ontvangen van het outplacementbureau. De mensen die in aanraking gekomen zijn met het outplacementbureau geven vaak aan dat ze positieve associaties er mee hebben. Een ontslag hoeft niet altijd een stap achteruit te zijn maar misschien juist een stap naar voren. Dat ene baantje waar je toch eigenlijk al geen passie meer voor had en je juist tegen hield in je dagelijks leven. Dat baantje is nu weg doordat je ontslagen bent en niks houd je tegen.

Het outplacementbureau wordt eigenlijk gebruikt als een soort mediator tussen werkgever en werknemer maar ook als persoonlijke begeleiding voor de werknemer. De begeleiding bestaat uit job coaching, re integratie, begeleiding op je loopbaan en inzicht in de huidige banenmarkt. Door samen een concreet plan op te stellen met meerdere contactmomenten kunnen we beginnen aan je stap terug in de maatschappij. De expertise die wij in huis hebben van jarenlange begeleiding kan jou het overzicht geven om uit de stress te schieten en het ontslag zien als bevrijdend.

Hoe werkt een begeleiding?

Het traject dat aangeboden wordt door ons is gericht op het feit dat iedereen het kan volgen. Door een intieme sfeer te behouden gaan we eerst de ijkpersoon van jou vinden. Door goed in gesprek te gaan en het gebruik van verschillende methodes kunnen we bepalen wat en waar je het beste past voor het vervolg van je carrière. De plaatsing zal rekening houden met je voorkeuren maar ook met de duurzaamheid. Door onderzoek en jaren expertise kan er gekeken worden naar de gezondheid van een vacature en kan er gesproken worden over de gemiddelde duur van zo’n plaatsing.

Ben jij bang dat je ontslagen wordt of heb je recent een ontslag opgediend gekregen neem dan contact op met het outplacementbureau zo dat we samen kunnen werken aan een passende loopbaan voor jou!